Gương treo tường phòng ngủ

350,000

Gương treo tường phòng ngủ

350,000